This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

ClosedXML Predefined Colors

Seriously, if you can't find the color you're looking for in the following list you don't need Excel, you need Photoshop.

For an explanation on how to use colors please see Using Colors

Color Color Name Html Color Is Known
  AliceBlue #FFF0F8FF Y
  AntiqueWhite #FFFAEBD7 Y
  Aqua #FF00FFFF Y
  Aquamarine #FF7FFFD4 Y
  Azure #FFF0FFFF Y
  Beige #FFF5F5DC Y
  Bisque #FFFFE4C4 Y
  Black #FF000000 Y
  BlanchedAlmond #FFFFEBCD Y
  Blue #FF0000FF Y
  BlueViolet #FF8A2BE2 Y
  Brown #FFA52A2A Y
  BurlyWood #FFDEB887 Y
  CadetBlue #FF5F9EA0 Y
  Chartreuse #FF7FFF00 Y
  Chocolate #FFD2691E Y
  Coral #FFFF7F50 Y
  CornflowerBlue #FF6495ED Y
  Cornsilk #FFFFF8DC Y
  Crimson #FFDC143C Y
  Cyan #FF00FFFF Y
  DarkBlue #FF00008B Y
  DarkCyan #FF008B8B Y
  DarkGoldenrod #FFB8860B Y
  DarkGray #FFA9A9A9 Y
  DarkGreen #FF006400 Y
  DarkKhaki #FFBDB76B Y
  DarkMagenta #FF8B008B Y
  DarkOliveGreen #FF556B2F Y
  DarkOrange #FFFF8C00 Y
  DarkOrchid #FF9932CC Y
  DarkRed #FF8B0000 Y
  DarkSalmon #FFE9967A Y
  DarkSeaGreen #FF8FBC8B Y
  DarkSlateBlue #FF483D8B Y
  DarkSlateGray #FF2F4F4F Y
  DarkTurquoise #FF00CED1 Y
  DarkViolet #FF9400D3 Y
  DeepPink #FFFF1493 Y
  DeepSkyBlue #FF00BFFF Y
  DimGray #FF696969 Y
  DodgerBlue #FF1E90FF Y
  Firebrick #FFB22222 Y
  FloralWhite #FFFFFAF0 Y
  ForestGreen #FF228B22 Y
  Fuchsia #FFFF00FF Y
  Gainsboro #FFDCDCDC Y
  GhostWhite #FFF8F8FF Y
  Gold #FFFFD700 Y
  Goldenrod #FFDAA520 Y
  GradientActiveCaption #FFB9D1EA Y
  GradientInactiveCaption #FFD7E4F2 Y
  Gray #FF808080 Y
  Green #FF008000 Y
  GreenYellow #FFADFF2F Y
  Honeydew #FFF0FFF0 Y
  HotPink #FFFF69B4 Y
  IndianRed #FFCD5C5C Y
  Indigo #FF4B0082 Y
  Ivory #FFFFFFF0 Y
  Khaki #FFF0E68C Y
  Lavender #FFE6E6FA Y
  LavenderBlush #FFFFF0F5 Y
  LawnGreen #FF7CFC00 Y
  LemonChiffon #FFFFFACD Y
  LightBlue #FFADD8E6 Y
  LightCoral #FFF08080 Y
  LightCyan #FFE0FFFF Y
  LightGoldenrodYellow #FFFAFAD2 Y
  LightGray #FFD3D3D3 Y
  LightGreen #FF90EE90 Y
  LightPink #FFFFB6C1 Y
  LightSalmon #FFFFA07A Y
  LightSeaGreen #FF20B2AA Y
  LightSkyBlue #FF87CEFA Y
  LightSlateGray #FF778899 Y
  LightSteelBlue #FFB0C4DE Y
  LightYellow #FFFFFFE0 Y
  Lime #FF00FF00 Y
  LimeGreen #FF32CD32 Y
  Linen #FFFAF0E6 Y
  Magenta #FFFF00FF Y
  Maroon #FF800000 Y
  MediumAquamarine #FF66CDAA Y
  MediumBlue #FF0000CD Y
  MediumOrchid #FFBA55D3 Y
  MediumPurple #FF9370DB Y
  MediumSeaGreen #FF3CB371 Y
  MediumSlateBlue #FF7B68EE Y
  MediumSpringGreen #FF00FA9A Y
  MediumTurquoise #FF48D1CC Y
  MediumVioletRed #FFC71585 Y
  MenuBar #FFF0F0F0 Y
  MenuHighlight #FF3399FF Y
  MidnightBlue #FF191970 Y
  MintCream #FFF5FFFA Y
  MistyRose #FFFFE4E1 Y
  Moccasin #FFFFE4B5 Y
  NavajoWhite #FFFFDEAD Y
  Navy #FF000080 Y
  OldLace #FFFDF5E6 Y
  Olive #FF808000 Y
  OliveDrab #FF6B8E23 Y
  Orange #FFFFA500 Y
  OrangeRed #FFFF4500 Y
  Orchid #FFDA70D6 Y
  PaleGoldenrod #FFEEE8AA Y
  PaleGreen #FF98FB98 Y
  PaleTurquoise #FFAFEEEE Y
  PaleVioletRed #FFDB7093 Y
  PapayaWhip #FFFFEFD5 Y
  PeachPuff #FFFFDAB9 Y
  Peru #FFCD853F Y
  Pink #FFFFC0CB Y
  Plum #FFDDA0DD Y
  PowderBlue #FFB0E0E6 Y
  Purple #FF800080 Y
  Red #FFFF0000 Y
  RosyBrown #FFBC8F8F Y
  RoyalBlue #FF4169E1 Y
  SaddleBrown #FF8B4513 Y
  Salmon #FFFA8072 Y
  SandyBrown #FFF4A460 Y
  SeaGreen #FF2E8B57 Y
  SeaShell #FFFFF5EE Y
  SeaShell1 #FFFFF5EE Y
  Sienna #FFA0522D Y
  Silver #FFC0C0C0 Y
  SkyBlue #FF87CEEB Y
  SlateBlue #FF6A5ACD Y
  SlateGray #FF708090 Y
  Snow #FFFFFAFA Y
  SpringGreen #FF00FF7F Y
  SteelBlue #FF4682B4 Y
  Tan #FFD2B48C Y
  Teal #FF008080 Y
  Thistle #FFD8BFD8 Y
  Tomato #FFFF6347 Y
  Turquoise #FF40E0D0 Y
  Violet #FFEE82EE Y
  Wheat #FFF5DEB3 Y
  White #FFFFFFFF Y
  WhiteSmoke #FFF5F5F5 Y
  Yellow #FFFFFF00 Y
  YellowGreen #FF9ACD32 Y
  AirForceBlue #FF5D8AA8 N
  Alizarin #FFE32636 N
  Almond #FFEFDECD N
  Amaranth #FFE52B50 N
  Amber #FFFFBF00 N
  AmberSaeEce #FFFF7E00 N
  AmericanRose #FFFF033E N
  Amethyst #FF9966CC N
  AntiFlashWhite #FFF2F3F4 N
  AntiqueBrass #FFCD9575 N
  AntiqueFuchsia #FF915C83 N
  AppleGreen #FF8DB600 N
  Apricot #FFFBCEB1 N
  Aquamarine1 #FF7FFFD0 N
  ArmyGreen #FF4B5320 N
  Arsenic #FF3B444B N
  ArylideYellow #FFE9D66B N
  AshGrey #FFB2BEB5 N
  Asparagus #FF87A96B N
  AtomicTangerine #FFFF9966 N
  Auburn #FF6D351A N
  Aureolin #FFFDEE00 N
  Aurometalsaurus #FF6E7F80 N
  Awesome #FFFF2052 N
  AzureColorWheel #FF007FFF N
  BabyBlue #FF89CFF0 N
  BabyBlueEyes #FFA1CAF1 N
  BabyPink #FFF4C2C2 N
  BallBlue #FF21ABCD N
  BananaMania #FFFAE7B5 N
  BattleshipGrey #FF848482 N
  Bazaar #FF98777B N
  BeauBlue #FFBCD4E6 N
  Beaver #FF9F8170 N
  Bistre #FF3D2B1F N
  Bittersweet #FFFE6F5E N
  BleuDeFrance #FF318CE7 N
  BlizzardBlue #FFACE5EE N
  Blond #FFFAF0BE N
  BlueBell #FFA2A2D0 N
  BlueGray #FF6699CC N
  BlueGreen #FF00DDDD N
  BluePigment #FF333399 N
  BlueRyb #FF0247FE N
  Blush #FFDE5D83 N
  Bole #FF79443B N
  BondiBlue #FF0095B6 N
  BostonUniversityRed #FFCC0000 N
  BrandeisBlue #FF0070FF N
  Brass #FFB5A642 N
  BrickRed #FFCB4154 N
  BrightCerulean #FF1DACD6 N
  BrightGreen #FF66FF00 N
  BrightLavender #FFBF94E4 N
  BrightMaroon #FFC32148 N
  BrightPink #FFFF007F N
  BrightTurquoise #FF08E8DE N
  BrightUbe #FFD19FE8 N
  BrilliantLavender #FFF4BBFF N
  BrilliantRose #FFFF55A3 N
  BrinkPink #FFFB607F N
  BritishRacingGreen #FF004225 N
  Bronze #FFCD7F32 N
  BrownTraditional #FF964B00 N
  BubbleGum #FFFFC1CC N
  Bubbles #FFE7FEFF N
  Buff #FFF0DC82 N
  BulgarianRose #FF480607 N
  Burgundy #FF800020 N
  BurntOrange #FFCC5500 N
  BurntSienna #FFE97451 N
  BurntUmber #FF8A3324 N
  Byzantine #FFBD33A4 N
  Byzantium #FF702963 N
  Cadet #FF536872 N
  CadetGrey #FF91A3B0 N
  CadmiumGreen #FF006B3C N
  CadmiumOrange #FFED872D N
  CadmiumRed #FFE30022 N
  CadmiumYellow #FFFFF600 N
  CalPolyPomonaGreen #FF1E4D2B N
  CambridgeBlue #FFA3C1AD N
  Camel #FFC19A6B N
  CamouflageGreen #FF78866B N
  CanaryYellow #FFFFEF00 N
  CandyAppleRed #FFFF0800 N
  CandyPink #FFE4717A N
  CaputMortuum #FF592720 N
  Cardinal #FFC41E3A N
  CaribbeanGreen #FF00CC99 N
  Carmine #FF960018 N
  CarminePink #FFEB4C42 N
  CarmineRed #FFFF0038 N
  CarnationPink #FFFFA6C9 N
  Carnelian #FFB31B1B N
  CarolinaBlue #FF99BADD N
  CarrotOrange #FFED9121 N
  Ceil #FF92A1CF N
  Celadon #FFACE1AF N
  CelestialBlue #FF4997D0 N
  Cerise #FFDE3163 N
  CerisePink #FFEC3B83 N
  Cerulean #FF007BA7 N
  CeruleanBlue #FF2A52BE N
  Chamoisee #FFA0785A N
  Champagne #FFF7E7CE N
  Charcoal #FF36454F N
  ChartreuseTraditional #FFDFFF00 N
  CherryBlossomPink #FFFFB7C5 N
  Chocolate1 #FF7B3F00 N
  ChromeYellow #FFFFA700 N
  Cinereous #FF98817B N
  Cinnabar #FFE34234 N
  Citrine #FFE4D00A N
  ClassicRose #FFFBCCE7 N
  Cobalt #FF0047AB N
  ColumbiaBlue #FF9BDDFF N
  CoolBlack #FF002E63 N
  CoolGrey #FF8C92AC N
  Copper #FFB87333 N
  CopperRose #FF996666 N
  Coquelicot #FFFF3800 N
  CoralPink #FFF88379 N
  CoralRed #FFFF4040 N
  Cordovan #FF893F45 N
  Corn #FFFBEC5D N
  CornellRed #FFB31B1B N
  CosmicLatte #FFFFF8E7 N
  CottonCandy #FFFFBCD9 N
  Cream #FFFFFDD0 N
  CrimsonGlory #FFBE0032 N
  CyanProcess #FF00B7EB N
  Daffodil #FFFFFF31 N
  Dandelion #FFF0E130 N
  DarkBrown #FF654321 N
  DarkByzantium #FF5D3954 N
  DarkCandyAppleRed #FFA40000 N
  DarkCerulean #FF08457E N
  DarkChampagne #FFC2B280 N
  DarkChestnut #FF986960 N
  DarkCoral #FFCD5B45 N
  DarkElectricBlue #FF536878 N
  DarkGreen1 #FF013220 N
  DarkJungleGreen #FF1A2421 N
  DarkLava #FF483C32 N
  DarkLavender #FF734F96 N
  DarkMidnightBlue #FF003366 N
  DarkPastelBlue #FF779ECB N
  DarkPastelGreen #FF03C03C N
  DarkPastelPurple #FF966FD6 N
  DarkPastelRed #FFC23B22 N
  DarkPink #FFE75480 N
  DarkPowderBlue #FF003399 N
  DarkRaspberry #FF872657 N
  DarkScarlet #FF560319 N
  DarkSienna #FF3C1414 N
  DarkSpringGreen #FF177245 N
  DarkTan #FF918151 N
  DarkTangerine #FFFFA812 N
  DarkTaupe #FF483C32 N
  DarkTerraCotta #FFCC4E5C N
  DartmouthGreen #FF00693E N
  DavySGrey #FF555555 N
  DebianRed #FFD70A53 N
  DeepCarmine #FFA9203E N
  DeepCarminePink #FFEF3038 N
  DeepCarrotOrange #FFE9692C N
  DeepCerise #FFDA3287 N
  DeepChampagne #FFFAD6A5 N
  DeepChestnut #FFB94E48 N
  DeepFuchsia #FFC154C1 N
  DeepJungleGreen #FF004B49 N
  DeepLilac #FF9955BB N
  DeepMagenta #FFCC00CC N
  DeepPeach #FFFFCBA4 N
  DeepSaffron #FFFF9933 N
  Denim #FF1560BD N
  Desert #FFC19A6B N
  DesertSand #FFEDC9AF N
  DogwoodRose #FFD71868 N
  DollarBill #FF85BB65 N
  Drab #FF967117 N
  DukeBlue #FF00009C N
  EarthYellow #FFE1A95F N
  Ecru #FFC2B280 N
  Eggplant #FF614051 N
  Eggshell #FFF0EAD6 N
  EgyptianBlue #FF1034A6 N
  ElectricBlue #FF7DF9FF N
  ElectricCrimson #FFFF003F N
  ElectricIndigo #FF6F00FF N
  ElectricLavender #FFF4BBFF N
  ElectricLime #FFCCFF00 N
  ElectricPurple #FFBF00FF N
  ElectricUltramarine #FF3F00FF N
  ElectricViolet #FF8F00FF N
  Emerald #FF50C878 N
  EtonBlue #FF96C8A2 N
  Fallow #FFC19A6B N
  FaluRed #FF801818 N
  Fandango #FFB53389 N
  FashionFuchsia #FFF400A1 N
  Fawn #FFE5AA70 N
  Feldgrau #FF4D5D53 N
  FernGreen #FF4F7942 N
  FerrariRed #FFFF2800 N
  FieldDrab #FF6C541E N
  FireEngineRed #FFCE2029 N
  Flame #FFE25822 N
  FlamingoPink #FFFC8EAC N
  Flavescent #FFF7E98E N
  Flax #FFEEDC82 N
  FluorescentOrange #FFFFBF00 N
  FluorescentYellow #FFCCFF00 N
  Folly #FFFF004F N
  ForestGreenTraditional #FF014421 N
  FrenchBeige #FFA67B5B N
  FrenchBlue #FF0072BB N
  FrenchLilac #FF86608E N
  FrenchRose #FFF64A8A N
  FuchsiaPink #FFFF77FF N
  Fulvous #FFE48400 N
  FuzzyWuzzy #FFCC6666 N
  Gamboge #FFE49B0F N
  Ginger #FFF9F9FF N
  Glaucous #FF6082B6 N
  GoldenBrown #FF996515 N
  GoldenPoppy #FFFCC200 N
  GoldenYellow #FFFFDF00 N
  GoldMetallic #FFD4AF37 N
  GrannySmithApple #FFA8E4A0 N
  GrayAsparagus #FF465945 N
  GreenPigment #FF00A550 N
  GreenRyb #FF66B032 N
  Grullo #FFA99A86 N
  HalayaUbe #FF663854 N
  HanBlue #FF446CCF N
  HanPurple #FF5218FA N
  HansaYellow #FFE9D66B N
  Harlequin #FF3FFF00 N
  HarvardCrimson #FFC90016 N
  HarvestGold #FFDA9100 N
  Heliotrope #FFDF73FF N
  HollywoodCerise #FFF400A1 N
  HookerSGreen #FF007000 N
  HotMagenta #FFFF1DCE N
  HunterGreen #FF355E3B N
  Iceberg #FF71A6D2 N
  Icterine #FFFCF75E N
  Inchworm #FFB2EC5D N
  IndiaGreen #FF138808 N
  IndianYellow #FFE3A857 N
  IndigoDye #FF00416A N
  InternationalKleinBlue #FF002FA7 N
  InternationalOrange #FFFF4F00 N
  Iris #FF5A4FCF N
  Isabelline #FFF4F0EC N
  IslamicGreen #FF009000 N
  Jade #FF00A86B N
  Jasper #FFD73B3E N
  JazzberryJam #FFA50B5E N
  Jonquil #FFFADA5E N
  JuneBud #FFBDDA57 N
  JungleGreen #FF29AB87 N
  KellyGreen #FF4CBB17 N
  KhakiHtmlCssKhaki #FFC3B091 N
  LanguidLavender #FFD6CADD N
  LapisLazuli #FF26619C N
  LaSalleGreen #FF087830 N
  LaserLemon #FFFEFE22 N
  Lava #FFCF1020 N
  LavenderBlue #FFCCCCFF N
  LavenderFloral #FFB57EDC N
  LavenderGray #FFC4C3D0 N
  LavenderIndigo #FF9457EB N
  LavenderPink #FFFBAED2 N
  LavenderPurple #FF967BB6 N
  LavenderRose #FFFBA0E3 N
  Lemon #FFFFF700 N
  LightApricot #FFFDD5B1 N
  LightBrown #FFB5651D N
  LightCarminePink #FFE66771 N
  LightCornflowerBlue #FF93CCEA N
  LightFuchsiaPink #FFF984EF N
  LightMauve #FFDCD0FF N
  LightPastelPurple #FFB19CD9 N
  LightSalmonPink #FFFF9999 N
  LightTaupe #FFB38B6D N
  LightThulianPink #FFE68FAC N
  LightYellow1 #FFFFFFED N
  Lilac #FFC8A2C8 N
  LimeColorWheel #FFBFFF00 N
  LincolnGreen #FF195905 N
  Liver #FF534B4F N
  Lust #FFE62020 N
  MacaroniAndCheese #FFFFBD88 N
  MagentaDye #FFCA1F7B N
  MagentaProcess #FFFF0090 N
  MagicMint #FFAAF0D1 N
  Magnolia #FFF8F4FF N
  Mahogany #FFC04000 N
  Maize #FFFBEC5D N
  MajorelleBlue #FF6050DC N
  Malachite #FF0BDA51 N
  Manatee #FF979AAA N
  MangoTango #FFFF8243 N
  MaroonX11 #FFB03060 N
  Mauve #FFE0B0FF N
  Mauvelous #FFEF98AA N
  MauveTaupe #FF915F6D N
  MayaBlue #FF73C2FB N
  MeatBrown #FFE5B73B N
  MediumAquamarine1 #FF66DDAA N
  MediumCandyAppleRed #FFE2062C N
  MediumCarmine #FFAF4035 N
  MediumChampagne #FFF3E5AB N
  MediumElectricBlue #FF035096 N
  MediumJungleGreen #FF1C352D N
  MediumPersianBlue #FF0067A5 N
  MediumRedViolet #FFBB3385 N
  MediumSpringBud #FFC9DC87 N
  MediumTaupe #FF674C47 N
  Melon #FFFDBCB4 N
  MidnightGreenEagleGreen #FF004953 N
  MikadoYellow #FFFFC40C N
  Mint #FF3EB489 N
  MintGreen #FF98FF98 N
  ModeBeige #FF967117 N
  MoonstoneBlue #FF73A9C2 N
  MordantRed19 #FFAE0C00 N
  MossGreen #FFADDFAD N
  MountainMeadow #FF30BA8F N
  MountbattenPink #FF997A8D N
  MsuGreen #FF18453B N
  Mulberry #FFC54B8C N
  Mustard #FFFFDB58 N
  Myrtle #FF21421E N
  NadeshikoPink #FFF6ADC6 N
  NapierGreen #FF2A8000 N
  NaplesYellow #FFFADA5E N
  NeonCarrot #FFFFA343 N
  NeonFuchsia #FFFE59C2 N
  NeonGreen #FF39FF14 N
  NonPhotoBlue #FFA4DDED N
  OceanBoatBlue[1] #FFCC7422 N
  Ochre #FFCC7722 N
  OldGold #FFCFB53B N
  OldLavender #FF796878 N
  OldMauve #FF673147 N
  OldRose #FFC08081 N
  OliveDrab7 #FF3C341F N
  Olivine #FF9AB973 N
  Onyx #FF0F0F0F N
  OperaMauve #FFB784A7 N
  OrangeColorWheel #FFFF7F00 N
  OrangePeel #FFFF9F00 N
  OrangeRyb #FFFB9902 N
  OtterBrown #FF654321 N
  OuCrimsonRed #FF990000 N
  OuterSpace #FF414A4C N
  OutrageousOrange #FFFF6E4A N
  OxfordBlue #FF002147 N
  PakistanGreen #FF00421B N
  PalatinateBlue #FF273BE2 N
  PalatinatePurple #FF682860 N
  PaleAqua #FFBCD4E6 N
  PaleBrown #FF987654 N
  PaleCarmine #FFAF4035 N
  PaleCerulean #FF9BC4E2 N
  PaleChestnut #FFDDADAF N
  PaleCopper #FFDA8A67 N
  PaleCornflowerBlue #FFABCDEF N
  PaleGold #FFE6BE8A N
  PaleMagenta #FFF984E5 N
  PalePink #FFFADADD N
  PaleRobinEggBlue #FF96DED1 N
  PaleSilver #FFC9C0BB N
  PaleSpringBud #FFECEBBD N
  PaleTaupe #FFBC987E N
  PansyPurple #FF78184A N
  ParisGreen #FF50C878 N
  PastelBlue #FFAEC6CF N
  PastelBrown #FF836953 N
  PastelGray #FFCFCFC4 N
  PastelGreen #FF77DD77 N
  PastelMagenta #FFF49AC2 N
  PastelOrange #FFFFB347 N
  PastelPink #FFFFD1DC N
  PastelPurple #FFB39EB5 N
  PastelRed #FFFF6961 N
  PastelViolet #FFCB99C9 N
  PastelYellow #FFFDFD96 N
  PayneSGrey #FF40404F N
  Peach #FFFFE5B4 N
  PeachOrange #FFFFCC99 N
  PeachYellow #FFFADFAD N
  Pear #FFD1E231 N
  Pearl #FFF0EAD6 N
  Peridot #FFE6E200 N
  Periwinkle #FFCCCCFF N
  PersianBlue #FF1C39BB N
  PersianGreen #FF00A693 N
  PersianIndigo #FF32127A N
  PersianOrange #FFD99058 N
  PersianPink #FFF77FBE N
  PersianPlum #FF701C1C N
  PersianRed #FFCC3333 N
  PersianRose #FFFE28A2 N
  Persimmon #FFEC5800 N
  Phlox #FFDF00FF N
  PhthaloBlue #FF000F89 N
  PhthaloGreen #FF123524 N
  PiggyPink #FFFDDDE6 N
  PineGreen #FF01796F N
  PinkOrange #FFFF9966 N
  PinkPearl #FFE7ACCF N
  PinkSherbet #FFF78FA7 N
  Pistachio #FF93C572 N
  Platinum #FFE5E4E2 N
  PlumTraditional #FF8E4585 N
  PortlandOrange #FFFF5A36 N
  PrincetonOrange #FFFF8F00 N
  Prune #FF701C1C N
  PrussianBlue #FF003153 N
  PsychedelicPurple #FFDF00FF N
  Puce #FFCC8899 N
  Pumpkin #FFFF7518 N
  PurpleHeart #FF69359C N
  PurpleMountainMajesty #FF9678B6 N
  PurpleMunsell #FF9F00C5 N
  PurplePizzazz #FFFE4EDA N
  PurpleTaupe #FF50404D N
  PurpleX11 #FFA020F0 N
  RadicalRed #FFFF355E N
  Raspberry #FFE30B5D N
  RaspberryGlace #FF915F6D N
  RaspberryPink #FFE25098 N
  RaspberryRose #FFB3446C N
  RawUmber #FF826644 N
  RazzleDazzleRose #FFFF33CC N
  Razzmatazz #FFE3256B N
  RedMunsell #FFF2003C N
  RedNcs #FFC40233 N
  RedPigment #FFED1C24 N
  RedRyb #FFFE2712 N
  Redwood #FFAB4E52 N
  Regalia #FF522D80 N
  RichBlack #FF004040 N
  RichBrilliantLavender #FFF1A7FE N
  RichCarmine #FFD70040 N
  RichElectricBlue #FF0892D0 N
  RichLavender #FFA76BCF N
  RichLilac #FFB666D2 N
  RichMaroon #FFB03060 N
  RifleGreen #FF414833 N
  RobinEggBlue #FF00CCCC N
  Rose #FFFF007F N
  RoseBonbon #FFF9429E N
  RoseEbony #FF674846 N
  RoseGold #FFB76E79 N
  RoseMadder #FFE32636 N
  RosePink #FFFF66CC N
  RoseQuartz #FFAA98A9 N
  RoseTaupe #FF905D5D N
  RoseVale #FFAB4E52 N
  Rosewood #FF65000B N
  RossoCorsa #FFD40000 N
  RoyalAzure #FF0038A8 N
  RoyalBlueTraditional #FF002366 N
  RoyalFuchsia #FFCA2C92 N
  RoyalPurple #FF7851A9 N
  Ruby #FFE0115F N
  Ruddy #FFFF0028 N
  RuddyBrown #FFBB6528 N
  RuddyPink #FFE18E96 N
  Rufous #FFA81C07 N
  Russet #FF80461B N
  Rust #FFB7410E N
  SacramentoStateGreen #FF00563F N
  SafetyOrangeBlazeOrange #FFFF6700 N
  Saffron #FFF4C430 N
  Salmon1 #FFFF8C69 N
  SalmonPink #FFFF91A4 N
  Sand #FFC2B280 N
  SandDune #FF967117 N
  Sandstorm #FFECD540 N
  SandyTaupe #FF967117 N
  Sangria #FF92000A N
  SapGreen #FF507D2A N
  Sapphire #FF082567 N
  SatinSheenGold #FFCBA135 N
  Scarlet #FFFF2000 N
  SchoolBusYellow #FFFFD800 N
  ScreaminGreen #FF76FF7A N
  SealBrown #FF321414 N
  SelectiveYellow #FFFFBA00 N
  Sepia #FF704214 N
  Shadow #FF8A795D N
  ShamrockGreen #FF009E60 N
  ShockingPink #FFFC0FC0 N
  Sienna1 #FF882D17 N
  Sinopia #FFCB410B N
  Skobeloff #FF007474 N
  SkyMagenta #FFCF71AF N
  SmaltDarkPowderBlue #FF003399 N
  SmokeyTopaz #FF933D41 N
  SmokyBlack #FF100C08 N
  SpiroDiscoBall #FF0FC0FC N
  SplashedWhite #FFFEFDFF N
  SpringBud #FFA7FC00 N
  St.PatrickSBlue #FF23297A N
  StilDeGrainYellow #FFFADA5E N
  Straw #FFE4D96F N
  Sunglow #FFFFCC33 N
  Sunset #FFFAD6A5 N
  Tangelo #FFF94D00 N
  Tangerine #FFF28500 N
  TangerineYellow #FFFFCC00 N
  Taupe #FF483C32 N
  TaupeGray #FF8B8589 N
  TeaGreen #FFD0F0C0 N
  TealBlue #FF367588 N
  TealGreen #FF006D5B N
  TeaRoseOrange #FFF88379 N
  TeaRoseRose #FFF4C2C2 N
  TennéTawny #FFCD5700 N
  TerraCotta #FFE2725B N
  ThulianPink #FFDE6FA1 N
  TickleMePink #FFFC89AC N
  TiffanyBlue #FF0ABAB5 N
  TigerSEye #FFE08D3C N
  Timberwolf #FFDBD7D2 N
  TitaniumYellow #FFEEE600 N
  Toolbox #FF746CC0 N
  TractorRed #FFFD0E35 N
  TropicalRainForest #FF00755E N
  TuftsBlue #FF417DC1 N
  Tumbleweed #FFDEAA88 N
  TurkishRose #FFB57281 N
  Turquoise1 #FF30D5C8 N
  TurquoiseBlue #FF00FFEF N
  TurquoiseGreen #FFA0D6B4 N
  TuscanRed #FF823535 N
  TwilightLavender #FF8A496B N
  TyrianPurple #FF66023C N
  UaBlue #FF0033AA N
  UaRed #FFD9004C N
  Ube #FF8878C3 N
  UclaBlue #FF536895 N
  UclaGold #FFFFB300 N
  UfoGreen #FF3CD070 N
  Ultramarine #FF120A8F N
  UltramarineBlue #FF4166F5 N
  UltraPink #FFFF6FFF N
  Umber #FF635147 N
  UnitedNationsBlue #FF5B92E5 N
  UnmellowYellow #FFFFFF66 N
  UpForestGreen #FF014421 N
  UpMaroon #FF7B1113 N
  UpsdellRed #FFAE2029 N
  Urobilin #FFE1AD21 N
  UscCardinal #FF990000 N
  UscGold #FFFFCC00 N
  UtahCrimson #FFD3003F N
  Vanilla #FFF3E5AB N
  VegasGold #FFC5B358 N
  VenetianRed #FFC80815 N
  Verdigris #FF43B3AE N
  Vermilion #FFE34234 N
  Veronica #FFA020F0 N
  Violet1 #FF8F00FF N
  VioletColorWheel #FF7F00FF N
  VioletRyb #FF8601AF N
  Viridian #FF40826D N
  VividAuburn #FF922724 N
  VividBurgundy #FF9F1D35 N
  VividCerise #FFDA1D81 N
  VividTangerine #FFFFA089 N
  VividViolet #FF9F00FF N
  WarmBlack #FF004242 N
  Wenge #FF645452 N
  WildBlueYonder #FFA2ADD0 N
  WildStrawberry #FFFF43A4 N
  WildWatermelon #FFFC6C85 N
  Wisteria #FFC9A0DC N
  Xanadu #FF738678 N
  YaleBlue #FF0F4D92 N
  YellowMunsell #FFEFCC00 N
  YellowNcs #FFFFD300 N
  YellowProcess #FFFFEF00 N
  YellowRyb #FFFEFE33 N
  Zaffre #FF0014A8 N
  ZinnwalditeBrown #FF2C1608 N

Last edited Jul 9, 2014 at 5:59 PM by MDeLeon, version 6